Türkiyədə top 10 universitet

URAP ( University Ranking by Academic Performance) 2020-ci il Türkiyə universitetlərinin sıralamasını açıqladı!
Sıralamaya yenə Hacettepe Universiteti başçılıq edir. Keçən ilnən müqayisədə Kayseri Erciyes Universiteti və Dokkuz Eylül Universitetləri geriləyərək,
10-luqda yerlərini Gebze Teknik və Yıldız Teknik Universitetlərinə verdilər.


Ümümilikdə universitetlərin reytinq ardıcıllığı belədir.
☑ Hacettepe Universiteti
☑ OTDÜ ( Orta Doğu Teknik Universiteti)
☑ İstanbul Teknik Universiteti
☑ İstanbul Universiteti
☑ Gazi Universiteti
☑ Ankara Universiteti
☑ Gebze Teknik Universiteti
☑ Ege Universiteti
☑ Boğaziçi Universiteti
☑ Yıldız Teknik Universiteti.